Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / SINDO MOSTEIRO / Sets / Xente
Sindo Mosteiro / 172 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Space Oddity

Ground Control to Major Tom
Ground Control to Major Tom
Take your protein pills and put your helmet on
Ground Control to Major Tom (Ten, Nine, Eight, Seven, Six)
Commencing countdown, engines on (Five, Four, Three)
Check ignition and may God's love be with you (Two, One, Liftoff)

This is Ground Control to Major Tom
You've really made the grade
And the papers want to know whose shirts you wear
Now it's time to leave the capsule if you dare
"This is Major Tom to Ground Control
I'm stepping through the door
And I'm floating in the most peculiar way
And the stars look very different today
For here am I sitting in my tin can
Far above the world
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do

Though I'm past one hundred thousand miles
I'm feeling very still
And I think my spaceship knows which way to go
Tell my wife I love her very much, she knows
Ground Control to Major Tom
Your circuit's dead, there's something wrong
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear And I'm floating around my tin can
Far above the Moon
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do."

DAVID BOWIE

MÚSICA:David Bowie - Space Oddity
youtu.be/HNuSD49chY8

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

"Brothers In Arms"

These mist-covered mountains
Are a home now for me
But my home is the lowlands
And always will be
Some day you'll return to
Your valleys and your farms
And you'll no longer burn
To be brothers in arms

Through these fields of destruction
Baptisms of fire
I've witnessed your suffering
As the battle raged high
And though they did hurt me so bad
In the fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms

There's so many different worlds
So many different suns
And we have just one world
But we live in different ones

Now the sun's gone to hell
And the moon riding high
Let me bid you farewell
Every man has to die
But it's written in the starlight
And every line in your palm
We're fools to make war
On our brothers in arms

Mark Knopfler

MÚSICA: Dire Straits - Brothers in arms
youtu.be/qGpwKQo5_Z0

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

CAMIÑO D’A COVA

Por onde queira que van
os camiños d’o rueiro
sempre veñen a parar
n-as veiras d’o siemnteiro!...

Tir’a morte pol-a vida,
e aló d’a Igrexa n-o adro,
dan uns caminiños que
ninguén deixará d’andalos.
Entr’herbas, de cruces cheo,
cánto atrae o campo santo!
O pé da vella oliveira,
alcontrase vell’osáreo,
relíqueas de muito tempo,
restes de corpos e cráneos.
Sírvenlles de xogo ôs nenos
que xogan, com’o xogano
seus abós; d’éles tal vez
son os osos que atoparon!
O remudare d’a terra,
d’ela fora os foi botando,
d’as covas, que o pé d’a Igrexa,
e o seu redor alcontramos.
¡Y esas serán nosas covas,
as d’os nosos que pasano,
e qu’esperando por nos,
estannos sempre chamando!
¿Que moito costantes busquen
os pensamentos o adro,
s’ali dan cantos camiños
n-a nosa vida levamos?
Din ben verdá cando falan
os d’aló, moi dend’antano:

Por onde queira que vas,
camiño d’o meu rueiro,
o fin levarasme dar
n-a cova do simenteiro!

Juan Gil Armada (Marqués de Figueroa), Del Solar Galaico, 1917.

Para un neno todo lugar é bo para unha brincadeira

MÚSICA: El brujito de Gurugú - Rosa León
www.goear.com/listen/007afb0/el-brujito-de-gurugu-rosa-leon

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

CIMENTERIO DE CIDÁ

A soberbia dos poderosos chega até os cimenterios
e trócase en mármores corintios
i en bronces propietarios.
Compre chantar no mundo ista pancarta:
Hai mortos de primeira e de segunda,
e mortos que non teñen onde cairse mortos.
Oesquelete dun rico
val por tres esqueletes
dises homes sinxelos que cobran os sábados
un xornal resuado de sonos i esperanzas.
Os mortos poderosos
chegan ao cimenterio con boleto de palco
e métense nunha furna de mármol separatista,
pensando que as trompetas do xuicio final
tocarán pra iles en escrusiva
unha fermosa diana froleada.
Un día despoxarémolos disa terra ofensiva
e faremos unha soia tumba igualitaria.
Deitaremos no mar os mármoles noxentos
e os bronces orgullosos fundirémolos no lume.
Aos herdeiros dos soberbios mandarémoslle os ósos
dos seus devanceiros pra que os coticen na Bolsa
cos nitratos, cos ferros, co carbón e o cobre,
i esí poidan vivir, coma sempre, de rendas.

Celso Emilio Ferreiro, Longa noite de pedra, 1962.

MÚSICA: Giovanni Sollima - Hell I
www.youtube.com/watch?v=ZuAA8QvQ_bs&feature=colike


2.9%