Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Noir Nguyễn - 0902.555.172
Noir Nguyễn / 1,364 items

N 0 B 235 C 0 E Jun 7, 2014 F Jun 12, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Soleil Media
» 115/16 Ngô Tất Tố st, ward 22 , Bình Thạnh dis, Hồ Chí Minh city
» Noir Nguyễn : 0902.555.172
» Tel : (08)35.07.08.94
» Email: soleil.mediavn@gmail.com
» Web : www.soleilmedia.net
» Facebook : www.facebook.com/soleilmedia
» Flickr: www.flickr.com/photos/noir_arch

N 0 B 114 C 0 E Jul 15, 2012 F Jul 17, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 0 B 276 C 0 E Jun 9, 2014 F Jun 25, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

LỄ THÀNH HÔN DUY NHÂN - KIỀU OANH
Photo by Noir Nguyễn
Soleil Media
» 115/16 Ngô Tất Tố st, ward 22 , Bình Thạnh dis, Hồ Chí Minh city
» Noir Nguyễn : 0902.555.172
» Tel : (08)35.07.08.94
» Email: soleil.mediavn@gmail.com
» Web : www.soleilmedia.net
» Facebook : www.facebook.com/soleilmedia
» Flickr: www.flickr.com/photos/noir_arch

N 0 B 435 C 0 E Dec 25, 2013 F Dec 29, 2013
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

ẢNH CƯỚI ĐẸP HỒ CỐC
Bộ ảnh cưới đẹp lung linh luôn nà , bạn nào muốn có ảnh cưới đẹp như vậy thì liên hệ ngay với mình nhé :)
Son Thai Tran - Nha Thy Nguyen Thanh
------------------------------------------------------
Photo : Noir Nguyễn
Make up : Same Nguyễn


Contact:
Soleil Media
» 115/16 Ngô Tất Tố st, ward 22 , Bình Thạnh dis, Hồ Chí Minh city
» Tel: (08)35.07.08.94 - 0902.555.172
» Email: soleil.mediavn@gmail.com
» Web : www.soleilmediavn.com
» Facebook : www.facebook.com/soleilmedia
» Flickr: www.flickr.com/photos/noir_arch


0.4%