Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Lê Nguyễn
www.lenguyenstudio.com / 1,422 items

N 21 B 7.8K C 2 E Dec 17, 2014 F Dec 17, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Pre-wedding in SG ( Vinh + Khanh )
Photographed by Lê Nguyễn Studio
www.lenguyenstudio.com
a : 92 Trần Quang Diệu , Quận 3
m : 0973 544 217
e : le.nguyen1103@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/lenguyenstudio1103
High View : www.flickr.com/lenguyen1103

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
Em đang lặng nghe giấc mơ dịu dàng
♥♥♥
Pre-wedding in Sài Gòn ( Lương Nguyên + Phương Thảo )
Mọi chi tiết về chụp ảnh xin vui lòng liên hệ :
Photographed by Lê Nguyễn Studio
www.lenguyenstudio.com
a : 92 Trần Quang Diệu , Quận 3
m : 0973 544 217
e : le.nguyen1103@gmail.com

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Mọi chi tiết về chụp ảnh xin vui lòng liên hệ :
Photographed by Lê Nguyễn Studio
www.lenguyenstudio.com
a : 92 Trần Quang Diệu , Quận 3
m : 0973 544 217
e : le.nguyen1103@gmail.com

N 15 B 11.3K C 0 E Sep 13, 2014 F Sep 20, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Mọi chi tiết về chụp ảnh xin vui lòng liên hệ :
Photographed by Lê Nguyễn Studio
www.lenguyenstudio.com
a : 92 Trần Quang Diệu , Quận 3
m : 0973 544 217
e : le.nguyen1103@gmail.com

Tags:   ảnh cưới ảnh cưới tự nhiên ảnh cưới ngoại cảnh ảnh cưới đẹp hình cưới hình cưới ngoại cảnh hình cưới đẹp pre-wedding .

N 26 B 8.4K C 0 E Sep 8, 2014 F Sep 20, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Photographed by Lê Nguyễn Studio
www.lenguyenstudio.com
a : 92 Trần Quang Diệu , Quận 3
m : 0973 544 217
e : le.nguyen1103@gmail.com


0.4%