Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / KAPPIX - Ramon / Sets / Best of KAP
985 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Small meadow mill going by the name 't Maatje (the little fellow) has probably received a proper paint job recently. High gloss, which is a bit too fancy, I feel - I prefer matt black which suits those little buggers much better.

In the background you can see the small Soay sheep that are brought here to keep the grass at a modest height.

Tags:   KAP kappix Guisveld Zaandijk weidemolen 't Maatje sheep schapen

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   KAP kappix Strieper kwelder Striep Waddenzee Terschelling

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Hundreds and hundreds of Brent Geese just tens of meters away from the dyke. These birds are doing fine with not the slightest show of any fear of the kite soaring over their heads...

Tags:   KAP kappix Terschelling waddendijk stortumerdijk

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Would you believe that this town once was candidate to become Hollands capital...?

I am so happy that eventually, Amsterdam appeared to possess the best papers...

Tags:   KAP kappix Wormer- en Jisperveld Jisp

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

De Burgerwielen, gelegen aan de Omringdijk op de hoogte van Eenigenburg, aan welk dorp zij hun naam te danken hebben, zijn twee achter elkaar gelegen ronde wielen die door middel van een slootje met elkaar verbonden zijn. De twee wielen zijn aangemerkt als natuurgebied. De wielen, zoals de ronde plassen langs de dijk worden genoemd, geven de dijk het kronkelige verloop.

Ouderdom
De ouderdom is niet precies bekend. Ze moeten in ieder geval ontstaan zijn tussen 800 (het jaar waarin de Zijpe inbrak) en 1597, toen de Zijpe definitief droog bleef. Het is goed mogelijk, gezien de manier waarop de stroomgaten gedicht zijn, dat deze wielen uit het einde van de zestiende eeuw dateren. In die periode werd de dijkenbouw professioneler. Ook een rapport uit 1570 pleit voor die gedachten omdat daarin de wielen werden opgemeten. De keuze om een wiel binnenom, dan wel buitenom te bedijken lag aan de diepte van de bodem van het stroomgat. In die zelfde tijd was de dijk erg verwaarloosd en had de Zijpe min of meer vrij spel op de slecht onderhouden dijk. Dit zorgde voor vele doorbraken met wielen als gevolg.

De reden dat de wielen open zijn gehouden kan liggen door de diepte. Hierdoor kan het goed viswater zijn geweest en dus een aardige bron van inkomsten voor de eigenaar van de wielen. Er zijn ook tal van binnenom bedijkte wielen, maar deze zijn weer dichtgeslibd.

Tags:   KAP kappix Westfriese Omringdijk Eenigenburg Burger Wielen


0.5%