Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / KAPPIX - Ramon
3,894 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Blik richting het Uitgeestermeer.

Tags:   KAP Krommenieër Woudpolder Uitgeestermeer kappix

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Re-shot in better weather conditions.

Tags:   KAP Klaterbuurt Beemster kappix

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

I hoped this session would end in rays of gold from Mr. Sunshine and low an behold, it happened!

Windmill Het Prinsenhof, KAP target since the very early days, but still one of my favourite spots. We come in peace, we go in peace.

Tags:   KAP Het Prinsenhof pelmolen windmill Westzijderveld Westzaan kappix

N 0 B 230 C 0 E May 31, 2008 F May 31, 2008
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

During Zaanslag 2008, 31st May.

Tags:   Zaanslag Zaanse Schans windmills boats KAP Kite Aerial Photography Kappix Zaan Kalverringdijk

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

De Burgerwielen, gelegen aan de Omringdijk op de hoogte van Eenigenburg, aan welk dorp zij hun naam te danken hebben, zijn twee achter elkaar gelegen ronde wielen die door middel van een slootje met elkaar verbonden zijn. De twee wielen zijn aangemerkt als natuurgebied. De wielen, zoals de ronde plassen langs de dijk worden genoemd, geven de dijk het kronkelige verloop.

Ouderdom
De ouderdom is niet precies bekend. Ze moeten in ieder geval ontstaan zijn tussen 800 (het jaar waarin de Zijpe inbrak) en 1597, toen de Zijpe definitief droog bleef. Het is goed mogelijk, gezien de manier waarop de stroomgaten gedicht zijn, dat deze wielen uit het einde van de zestiende eeuw dateren. In die periode werd de dijkenbouw professioneler. Ook een rapport uit 1570 pleit voor die gedachten omdat daarin de wielen werden opgemeten. De keuze om een wiel binnenom, dan wel buitenom te bedijken lag aan de diepte van de bodem van het stroomgat. In die zelfde tijd was de dijk erg verwaarloosd en had de Zijpe min of meer vrij spel op de slecht onderhouden dijk. Dit zorgde voor vele doorbraken met wielen als gevolg.

De reden dat de wielen open zijn gehouden kan liggen door de diepte. Hierdoor kan het goed viswater zijn geweest en dus een aardige bron van inkomsten voor de eigenaar van de wielen. Er zijn ook tal van binnenom bedijkte wielen, maar deze zijn weer dichtgeslibd.

Tags:   KAP kappix Westfriese Omringdijk Eenigenburg Burger Wielen


0.1%