Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / de kist / Gaast (4)
Tom Kisjes / 2,368 items
Netherlands, Gaast.
Gaast is a small village in the Province of Friesland. The following info on Gaast is therefore in the Frisian language. Give it your all :0)

Gaast is in doarp yn de gemeente Súdwest Fryslân, oan de kust fan de Iselmar tusken Warkum en Makkum, mei neistenby 200 ynwenners. Gaasten binne hege balstien- en sângrûnen, opstowe troch Skandinavysk lâniis, sa'n 135.000 jier lyn. Om 1270 hinne wurdt skreaun oer Lutkegast, Lytse Gaast dus. Gaast wie eartiids in fiskersdoarp oan de Sudersee. De ynwenners fertsjinnen harren brea mei de walfiskfangst. Yn it wapen fan Gaast stiet dan ek in walfisk ôfbylde.

Image made with kite and camera.
Popularity
  • Views: 441
  • Comments: 2
  • Favorites: 5
Dates
  • Taken: Oct 4, 2015
  • Uploaded: Oct 7, 2015
  • Updated: Oct 21, 2015