Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / de kist
Tom Kisjes / 2,005 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

The Netherlands-Friesland
Getting the hay before the rain comes!
Image made with kite and camera (attached to the kite's line), near hamlet Spanga.

Tags:   KAP Nederland The Netherlands Friesland Spanga Ossenzijl hooien hooiland aerial luchtfoto aerial photography luchtfotografie

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

The Netherlands-Friesland
Getting the hay before the rain comes!
Image made with kite and camera (attached to the kite's line), near hamlet Spanga.

Tags:   KAP Nederland The Netherlands Friesland Spanga Ossenzijl hooien hooiland aerial luchtfoto aerial photography luchtfotografie

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

The Netherlands-Friesland
Getting the hay before the rain comes!
Image made with kite and camera (attached to the kite's line), near hamlet Spanga.

Tags:   KAP Nederland The Netherlands Friesland Spanga Ossenzijl hooien hooiland aerial luchtfoto aerial photography luchtfotografie

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

The Netherlands-Friesland
Getting the hay before the rain comes!
Image made with kite and camera (attached to the kite's line), near hamlet Spanga.

Tags:   KAP Nederland The Netherlands Friesland Spanga Ossenzijl hooien hooiland aerial luchtfoto aerial photography luchtfotografie

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

The Netherlands Hogebeintum church
Hogebeintum (Frisian: Hegebeintum) is a small village in the province of Friesland. Hogebeintum is home to the highest artificial dwelling hill, or terp, in the Netherlands, measuring around 8.8 metres (29 ft) tall. The high ground of the terp was historically (from 600 BC) used as a place of refuge during unusually high tides and storm floods, in a time without dykes.
Image made with kite and camera (attached to the kite's line).

Hegebeintum is in terpdoarp yn de gemeente Ferwerderadiel. Hegebeintum leit op de heechste terp fan Nederlân: 8,80 meter boppe NAP. Troch setting (of boaiemsakking) fan de grûn is de hichte fan de terp yn de rin fan de iuwen leger wurden; yn it ferline moat de terp noch heger west hawwe. De terp is al fan 600 foar Kristus ôf bewenne. It typysk Fryske tsjerkje mei stikken dowestien út de 13e iuw) dat boppe-op de terp fan Hegebeintum stiet kin besichtige wurde; ûnderoan de terp is in besikerssintrum.

Tags:   KAP Nederland The Netherlands Friesland Hogebeintum Hegebeintum Hogebeintum kerk Hogebeintum terp kerk church terp aerial luchtfoto aerial photography luchtfotografie terpdorp


0.2%