Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / bert • bakker
bert bakker / 769 items

N 2 B 342 C 0 E Jun 6, 2015 F Jun 8, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

www.bertbakker.nl
www.bertbakker.be

Tags:   louwman museum

N 1 B 256 C 0 E Jun 2, 2012 F Sep 6, 2013
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   Westerbork barakken

N 0 B 362 C 0 E Nov 9, 2013 F Nov 13, 2013
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   Fries Museum

N 0 B 131 C 0 E Jun 15, 2013 F Sep 5, 2013
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   flowergarden Neck bloementuin flowers bloemen flower bloem

N 1 B 435 C 0 E Jun 12, 2014 F Jun 14, 2014
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

www.bertbakker.nl
www.bertbakker.be

Tags:   pear tart perentaart peer pear pears peren taart patisserie kuyt utrechtsestraat amsterdam


0.7%